Икономически университет – Варна

Новини

Срок за кандидатстване: до 22 април 2021 г., 15.00 ч.

Екипът по проект PROMINENCE на Икономически университет – Варна има удоволствието да ви съобщи, че международният проект приключи успешно

Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторската професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област, както и да подчертае ролята на одита в бизнеса и обществото като цяло.

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Начало
26
мар
Край
28
мар

Участниците ще имат възможността да проявят креативността си в няколко направления и да спечелят предметни и технологични награди, а най-добрият отбор - парична награда от 1000 лв.

Студентският клуб "Финанси" към едноименната катедра възстановява своята дейност след двегодишно прекъсване.

Начало
19
мар

на докторант Петър Пенков Николов

Начало
19
мар

на докторант Севги Мерткан Осман

Начало
15
мар

на докторант Петя Георгиева Анева

Над 400 студенти се включиха в Седмицата на дигиталното обучение „Digital Force Week“, организирана от Център "Кариери, предприемачество и маркетинг" към Икономически университет – Варна и Съюза за стопанска инициатива