Икономически университет – Варна

Climate Science Olympiad

В Министерството на образованието и науката се получи покана за включване на младежи от Република България във възрастовата група от 12 до 25 години в Climate Science Olympiad, организирана от ClimateScience.

ClimateScience е водеща благотворителна организация за климатично образование, базирана в Обединеното кралство. Целта на организацията е да направи, климатичното образование надеждно, достъпно и ангажиращо, безплатно за всеки. Успяват да постигнат това под формата на различни курсове, видео записи, занимания в клас, корпоративни семинари и др., които достигат до повече от 1 млн. обучавани на месец.

Една от инициативите на ClimateScience е Climate Science Olympiad (CSO), която да бъде глобално състезание, насърчаващо младите хора да намерят решения за някои от най-големите климатични предизвикателства и им дава властта да бъдат климатични лидери/иноватори на бъдещето. Въпросите, разглеждани по време на CSO, поставят студентите в ролята  на лидери, карат ги да правят задълбочени изследвания за определени проблеми, като използват най-новите проучвания, и ги насърчават да предложат решения, които са социално справедливи, постижими; икономически осъществими и възможни за бързо внедряване. Работейки по тези проблеми, участниците в олимпиадата разширяват своите изследователски и аналитични умения, уменията за решаване на проблеми и артикулация. Помагат им да развият реалистична перспектива по отношение на настоящите климатични кризи, да разберат основни тънкости и им предоставя инструменти за по-ефективни действия.

През 2022 г. CSO цели да достигне до милиони участници от целия свят. В нея могат да участват младежи във възрастовата група от 12 до 25 години, като за целта е необходимо да се регистрират до 10.08.2022 г. на следния линк: https://climatescience.org/olympiad, където могат да намерят повече информация за правилата за участие и отделните етапи на състезанието.

18 апр 2022Подобни