Икономически университет – Варна

Летни студентски стажове в държавната администрация

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира кампания за летни студентски стажове в държавната администраиция.

По програмата за студентски стажове в държавната администрация досега са проведени над 3500 стажа.

В момента на портала https://staj.government.bg/stazhove/ са обявени над 800 позиции за летен стаж на студенти в 41 професионални направления.

Кандидатстването за летните стажове, които ще се проведат през месеците юли, август и септември, се осъществява онлайн чрез портала в срок до 8 май 2022 г.

15 апр 2022Подобни