Икономически университет – Варна

Студентска конференция по Макроикономика 2022

На 26 април 2022 г. (вторник) от 9:30 ч. ще се проведе традиционната студентска научна конференция по Макроикономика.

 • Тази година конференцията ще се проведе присъствено в зала 323 и онлай на адрес: https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw 
 •  Темата на конференцията е: „Предизвикателства и възможности пред националната икономика“
 • Всеки студентит от ИУ-Варна I курс (самостоятелно или в екип до 3 души) може да участва в конференцията като подготви доклад, който отговаря на следните изисквания:

1) Темата и съдържанието на доклада да се вписват в темата на конференцията и да имат макроикономическа насоченост.

2) Всеки доклад да бъде предварително съгласуван и одобрен от ръководител на упражнения или лектор, което се удостоверява с подпис на първа (заглавна) страница.

3) Обемът на доклада трябва да бъде от 6 до 12 страници (съгласно правилата за оформление).

4) Докладът трябва да съдържа и e-mail за обратна връзка с авторите.

 • В срок до 20 април 2022 г. (сряда) студентите трябва да изпратят готовите доклади на асистентите, които водят семинарни занятия на тяхната група. От всички предадени доклади жури ще подбере 10 - 12 студентски разработки, които ще бъдат представени на конференцията.

Състав на журито за научна сесия 2022 г.:

 • гл. ас. д-р Татяна Иванова - председател
 • доц. д-р Калин Господинов
 • доц. д-р Калоян Колев
 • гл. ас. д-р Силвия Господинова
 • гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
 • гл. ас. д-р Александър Тодоров
 • гл. ас. д-р Свилена Михайлова
 • гл. ас. д-р Силвия Братоева

Критерии за оценяване на разработките:

 • актуалност на проблематиката;
 • способност да се обобщават разнообразни източници на информация;
 • умения в приложение на специфични изследователски методи;
 • иновативност и творчество на обобщения  и анализи,
 • атрактивност на представянето.

Всички студенти, участвали с доклади в Студентската научна сесия, получават сертификати за участие, независимо от класирането.

Класираният на 1-во място студент представя своя доклад на Студентската научна конференция на ИУ – Варна.

15 апр 2022Подобни