Икономически университет – Варна

Новини

Третото издание се проведе в рамките на календар от събития, с който бяха отбелязани 15 години от създаването на Катедра "Маркетинг" в ИУ-Варна.

на доц. д-р Иван Русев

Начало
16
юли

за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" на доц. д-р Иван Русев

Право на участие в юбилейното 10 издание на Летен университет имат всички студенти или младежи до 29 годишна възраст, от държави членки на Европейския съюз.

Вижте повече

В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финанс

Начало
07
юни

Концертът на Младежкия оркестър на Колорадо Спрингс заедно с ученици от Първа и от Четвърта езикова гимназия във Варна и с ансамбъла на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства е в рамките на Младежка музикална академия.

Щастието е това, което се случва вътре в теб. То не е право, то е твое задължение – да бъдеш щастлива.

Вече 92 години варненската Алма матер отстоява високия престиж на икономическото образование, което дава на своите студенти.

Начало
30
май