Икономически университет – Варна

Преглед на студентската научна дейност в катедра „Информатика“

На 21.04.2022 г. в зала 320 на Икономически университет – Варна се проведе Преглед на студентската научна дейност в катедра „Информатика“. Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти. Темите на разработките бяха разнообразни и интересни.

Студентите традиционно могат да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Оценяването на проектите се извърши от жури в състав:

  • доц. д-р Иван Куюмджиев - председател;
  • проф. д-р Снежана Сълова;
  • доц. д-р Силвия Парушева;
  • доц. д-р Павел Петров;
  • Виктор Иванов - мениджър отдел „Проучвания и разработки“ към фирма myPOS;
  • д-р Захари Барбов - ICT Knowledge Manager, KBC Digital Development Center.

Студентите, които бяха класирани на първите три места, са:

  1. Ерсин Мехмед Хюсеин - специалност „Бизнес информационни системи“, 4 курс, с Платформа за сравнение на цени и продукти от различни сайтове
  2. Пресиян Радев Терзиев - специалност „Информатика и компютърни науки“, 2 курс, с Платформа АВТОС
  3. Йордан Иванов Йорданов - докторант в докторска програма „Информатика“, с Онлайн система за управление на студентския процес

Заелите първите три места, освен наградите от Икономически университет – Варна получиха и награди от фирмите myPOS и KBC. Поради многото и интересни разработки, фирмите myPOS и KBC раздадоха поощрителни награди за останалите участници.

Пожелаваме бъдещи професионални успехи на всички участници в събитието!

26 апр 2022Подобни