Икономически университет – Варна

Новини

Форумът бе в рамките на проект по програма HORIZON 2020

Начало
15
окт

Лектор проф. Мариан Нидзвежински от Университета в Лодз

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Начало
17
окт

На срещата ще бъдат представени възможностите за обучение на студенти със стипендия по програмата. Езикът на обучение е немски или английски.