Икономически университет – Варна

Представяне на насоките за конкурсите на Фонд "Научни изследвания" за 2022 г. във Варна

На 12 юли 2022 г. от 11:00 часа в Технически Университет – Варна (Конферентна зала, корпус НУК, ул. Студентска 1), проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на Фонд „Научни изследвания“, ще представи насоките за кандидатстване на конкурсите, финансирани от Фонд "Научни изследвания" за 2022 г.:

1. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г. - срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 07.09.2022 г. 

2. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. - срокът за кандидатстване е до 17:30 часа на 09.09.2022 г.

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти" и Научноизследователски институт.

08 юли 2022Подобни