Икономически университет – Варна

Новини

Форумът бе посетен от над 100 образователни специалисти от Индия, Шри Ланка, Бангладеш и Непал.

Конференцията ще бъде със свободен достъп през платформата Zoom.

Начало
03
апр

За всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Подайте заявка за участие до 31 март 2021 г.

Организирана от Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Участие в конференцията могат да вземат университетски преподаватели, преподаватели в средните училища, учени, докторанти, студенти.

Възможности за финансиране на магистърски и докторски програми в САЩ в областта на точните науки.

Начало
20
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 13 април 2021 г. (сряда)

Начало
19
мар

По време на форума участниците ще се запознаят с основните аспекти на европейските образователните програми за мобилност в контекста на новия програмен период 2021 – 2027.

Срок за кандидатстване: до 22 април 2021 г., 15.00 ч.

Екипът по проект PROMINENCE на Икономически университет – Варна има удоволствието да ви съобщи, че международният проект приключи успешно