Икономически университет – Варна

Очаквани промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина от 2000 г. (НДКЧ) предвижда подобрение на социалния статус на командированите в сферата на образованието.

Предложенията на Министерския съвет включват промени в условията на дългосрочно командироване на служители в българските държавни средни училища в чужбина и на български преподаватели в чуждестранни училища и университети.

Предвидени са увеличаване на размера на дневните командировъчни пари, осигуряване на средства за наем на жилище при определени условия, покриване на пътни разходи в началото и края на периода на командировката, както и на разходи за издаване на визи и поемане на медицински застраховки за командироване в страни извън Европейския съюз. В допълнение, проектът още предлага изплащането на командировъчни по време на болничен.

Проектът на Постановлението е достъпен на уебсайта на Портала за обществени консултации на адрес https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=6912

Съобщението на Министерството на образованието и науката (МОН) относно изменението на НДКЧ е във връзка с обявените конкурси за командироване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища през академичната 2022/2023 г., като е указано че срокът за кандидатстване е удължен до 09 септември 2022 г.

Обявата за свободните преподавателски места за българисти в чужбина е достъпна в секция „Конкурси“ на уебсайта на МОН на адрес https://www.mon.bg/bg/100125

03 авг 2022Подобни