Икономически университет – Варна

ИУ – Варна ще си партнира със седем държави извън ЕС по програма "Еразъм+" догодина

Икономически университет – Варна е сред топ 5 на университетите в България, спечелили финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за осъществяване на мобилности по програма „Еразъм+“ с държави извън Европейския съюз (партниращи държави за селекционната 2022 г.).

От академичната 2022/2023 г. ИУ – Варна ще има възможност да изпраща и приема студенти, преподаватели и служители от партниращи университети в Алжир, Гана, Египет, Йордания, Нигерия, Палестина и Южна Африка, като мобилностите ще бъдат финансирани по предстоящия проект КА171 на програма „Еразъм+“. С четири от тях – Алжир, Гана, Палестина и Южна Африка, ИУ – Варна ще работи за първи път в рамките на програма „Еразъм+“.

С този резултат Икономически университет – Варна се нарежда на първо място не само в област Варна, но и в целия Североизточен район на страната.

Определеното от Националната агенция финансиране за входящи и изходящи мобилности за ИУ – Варна е в размер над €75 000, което ще даде на университета възможност за последващо заздравяване на партньорските отношения с висши училища в седемте държави.

Икономически университет – Варна се класира още като резерва с втори резултат за повече от 20 държави, сред които се нареждат страни-партньори на университета от миналогодишни проекти по КА107 на програма „Еразъм+“, като Армения, Индия и Казахстан, както и държави, с които ИУ – Варна до този момент не е работил по програмата – Австралия, Китай, Куба, страните от Южна Америка и др.

26 юли 2022Подобни