Икономически университет – Варна

DAAD обявява конкурс "Награда за фундаментални академични ценности"

Германска служба за академичен обмен (DAAD) обявява конкурс „Награда за фундаментални академични ценности“.

Наградният фонд е финансиран от германското федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF). Класираните кандидати на първо, второ и трето място ще получат парични награди от съответно: 7 000, 6 000 и 5 000 евро, както и покана за участие в организирана конференция от DAAD, която ще поеме пътните разходи и разходите за настаняване.

В надпреварата могат да участват докторанти, постдокторанти, както и лица, с придобита ОКС „магистър“, занимаващи се с научноизследователска дейност. Всички кандидати следва да имат сериозен научен принос за съблюдаването на основните академични ценности в Европейското пространство за висше образование.

С допълнителна информация относно основните академични ценности в Европейското пространство за висше образование (Болонски процес), можете да се запознаете: тук.

Поканата за участие в конкурса съдържа конкретни изисквания и необходими документи.

Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2022 г. (12:00 ч. полунощ, CEST).

07 юли 2022Подобни