Икономически университет – Варна

Стипендии на мексиканското правителство

Мексиканската Агенция за международно сътрудничество за развитие обяви новото издание на конкурса на Мексиканското правителството за стипендии за чужденци, които желаят да продължат своето образование във висши учебни институции в Мексико.

През 2022 г. студенти от повече от 180 държави, които показват отлични резултати от образованието си до момента, имат възможност да кандидатстват за финансиране за бакалавърски, магистърски, докторантски и специализантски програми в над 70 мексикански институции, както и за развиване на докторантска и постдокторантска научна дейност и осъществяване на студентска мобилност.

Поканата и критериите за кандидатстване са достъпни на сайта на федералното правителство на Мексико на https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Срокът за кандидатстване за финансиране е 24 юли.

14 юли 2022Подобни