Икономически университет – Варна

Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси"

Международна научно-практическа конференция

"Управление на човешките ресурси"

30 септември 2022 г., 10:00 ч., Зала 320 на Икономически университет – Варна

Имаме удоволствието да Ви поканим на Четвъртата Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси". Очаквана аудитория на форума са представители на водещи научни организации и университети в страната и чужбина, бизнеса, публичната администрация и НПО.

В конференцията може да участвате (присъствено или дистанционно) с научен доклад, становище, фирмена презентация или като гост в дискусиите. В зависимост от това ще бъде предоставена възможност за различни формати на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.

Научните доклади ще бъдат публикувани в сборник с доклади от конференцията и научно списание в областта на мениджмънта на човешките ресурси и съвременните тенденции в информационните технологии.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • Управление на човешките ресурси в дигиталната ера
  • Предизвикателства пред организация на работа в условията на криза
  • Иновативни подходи при управлението на хора

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 30.07.2022 г.- изпращане на заявка за участие чрез формата за заявка в уеб сайта
  • 11.09.2022 г. - изпращане на окончателен вариант на докладите чрез формата за заявка в уеб сайта
  • 26.09.2022 г. - заплащане на такса за участие

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, английски

Повече подробности за направленията, сроковете, таксите и публикуването може да научите от сайта на конференция.

 

Контакти:
Адрес: Варна 9002, бул. “Княз Борис I” № 77
Телефони за връзка: 0882 164 591, 0882 164 707
Е-mail: hrm@ue-varna.bg

12 юли 2022Подобни