Икономически университет – Варна

Клуб "Алумни и партньори"

Клуб "Алумни и партньори" към Икономически университет – Варна е доброволна организация на завършилите университета, както и на негови партньори, които допринасят за изпълнение на мисията и реализиране на целите на университета. Дейността на Клуба е свързана със споделяне на професионален опит от страна на алумни и партньорите на университета, менторство към настоящите студенти, предлагане на стажантски програми и съвместно участие в рамките на различни проекти.