Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров
Приемно време

Понеделник, кабинет Google Meet / 408: 13:15-15:15

Консултации

Сряда, кабинет Google Meet / 408: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

07 ное 2022, кабинет 408: 17:00-18:00

29 ное 2022, кабинет 408: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, СА (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Междукултурна компетентност и лидерство Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Междукултурна компетентност и лидерство Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Онлайн предприемачество Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-102 Л Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 5, 6, 45
Вторник
13:30 15:00 310 Л Междукултурна компетентност и лидерство 26, 27
16:15 19:00 221 Л Управление на човешките ресурси в публичния сектор 3, 4
Сряда
09:15 11:00 2-225 У Междукултурна компетентност и лидерство 27
11:15 13:00 2-221 Л Онлайн предприемачество 11, 12
16:15 19:00 511 У Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 5, 6, 45
Петък
13:30 15:00 H-207 У Междукултурна компетентност и лидерство 26
Вид Година Публикация
Монография 2021
Sofia : Eudaimonia Production, 2021, 228.., ISBN(печатно) 978-619-7209-41-9 , ISBN(онлайн) 978-619-7209-42-6
Монография 2020
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020, 286. - Ser. (Schriftenreihe betriebliche Personalentwicklung und Weiterbildung in Forschung und Praxis ; 28).
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137-153., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Web of Science / Линк
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование : Сборник доклади, 30 септ. - 1 окт. 2016 , Варна : Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2016, 37 - 43.
Преглед на всички публикации