Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

Приемно време

Вторник, кабинет 318б: 10:00-12:00

Консултации

Петък, кабинет 318б: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

17 мар 2020, кабинет 318б: 10:00-12:00

14 апр 2020, кабинет 318б: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на персонала Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на персонала Курс 6, (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
09:15 11:00 2-317 У Управление на човешките ресурси 25
11:15 13:00 2-317 У Управление на човешките ресурси 24
13:30 15:00 2-317 У Управление на човешките ресурси 26
Петък
08:15 11:00 2-310 Л Управление на човешките ресурси 24, 25, 26
2020-02-26 (Сряда)
12:15 13:00 2-222 У Управление на персонала 47, 61
2020-02-28 (Петък)
12:15 13:00 220 Л Управление на персонала в публичната администрация 28, 29, 63
13:30 15:00 H-207 У Управление на персонала в публичната администрация 28, 29, 63
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование : Сборник доклади, 30 септ. - 1 окт. 2016 , Варна : Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2016, 37 - 43.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Доклад 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 33 - 39.
Преглед на всички публикации