Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров

408

+359882164570

p.k.petrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 408 / UEVA: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/tdb-vpxa-cvm, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 2-225: 10:00-11:00

16 апр 2024, кабинет 2-310: 10:00-11:00

Управление на човешките ресурси
Междукултурни аспекти в бизнеса
Управление на човешките ресурси
Управление на персонала в публичната администрация
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес
Международен маркетинг
Предприемачески маркетинг
Онлайн предприемачество
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на персонала в публичната администрация 5 7 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на персонала в публичната администрация 6 61 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Бизнес консултиране - СНУ Маркетингови проучвания 5 33 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 13:00
Бизнес консултиране - ДНДО Маркетингови проучвания 6 54 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - СПН Маркетингови проучвания 6 63 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Междукултурни аспекти в бизнеса 6 38 Н-206 13.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на човешките ресурси Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 5 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 6 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 6 39 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 12 1-56 20.05.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 13 1-56 20.05.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Онлайн предприемачество 4 10 1-56 22.05.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Онлайн предприемачество 4 11 1-56 22.05.2024 14:00 - 15:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Управление на човешките ресурси 3 25 1-302 10.06.2024 08:00 - 10:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Управление на човешките ресурси 3 26 1-305 11.06.2024 10:00 - 12:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Управление на човешките ресурси 3 44 1-305 12.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2021
Sofia : Eudaimonia Production, 2021, 228.., ISBN(печатно) 978-619-7209-41-9 , ISBN(онлайн) 978-619-7209-42-6
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Монография 2020
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020, 286. - Ser. (Schriftenreihe betriebliche Personalentwicklung und Weiterbildung in Forschung und Praxis ; 28).
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137-153., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации