Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров
Приемно време

Четвъртък, кабинет 408: 11:00-13:00

Консултации

Сряда, кабинет 408: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Изследователски методи Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Междукултурна компетентност и лидерство Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Междукултурна компетентност и лидерство Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-229 У Междукултурна компетентност и лидерство 25, 44
Вторник
15:15 17:00 433 Л Междукултурна компетентност и лидерство 25, 26, 44
Сряда
11:15 13:00 222 Л Икономическа психология 25, 26
13:30 15:00 H-205 У Изследователски методи 26
Четвъртък
09:15 11:00 447 У Междукултурна компетентност и лидерство 26
Петък
09:15 11:00 2-320 Л Изследователски методи 26
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Междукултурни аспекти в бизнеса 6 41 Н-212 05.05.2023 15:00 - 17:00
Дигитални медии и ПР Иновации и дигитална трансформация 4 11 1-55 11.05.2023 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Иновации и дигитална трансформация 4 12 1-55 11.05.2023 16:00 - 17:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на персонала в публичната администрация 5 7 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на персонала в публичната администрация 6 68 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Мениджмънт на човешките ресурси Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 5 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 6 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 6 45 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Бизнес консултиране - СНУ Маркетингови проучвания 5 31 1-56 19.05.2023 08:00 - 09:00
Бизнес консултиране - ДНДО Маркетингови проучвания 6 58 1-56 19.05.2023 08:00 - 09:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 13 1-433 19.05.2023 14:00 - 16:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 14 1-433 19.05.2023 14:00 - 16:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 15 1-305 19.05.2023 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2021
Sofia : Eudaimonia Production, 2021, 228.., ISBN(печатно) 978-619-7209-41-9 , ISBN(онлайн) 978-619-7209-42-6
Монография 2020
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020, 286. - Ser. (Schriftenreihe betriebliche Personalentwicklung und Weiterbildung in Forschung und Praxis ; 28).
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137-153., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации