Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров
Приемно време

Понеделник, кабинет Google Meet: 13:15-15:15

Консултации

Вторник, кабинет Google Meet: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

22 ное 2021, кабинет eLearn: 18:00-19:00

14 дек 2021, кабинет eLearn: 18:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, СА (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Екологична бизнес отговорност Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Международно управление на човешките ресурси и качеството Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-08 (Вторник)
09:15 12:00 Е-317 Л Маркетингови проучвания 36
2022-02-11 (Петък)
12:15 15:00 Е-317 У Маркетингови проучвания 36
2022-02-12 (Събота)
10:15 13:00 Е-317 У Маркетингови проучвания 36
2022-02-07 (Понеделник)
12:38 14:46 Е-317 Л Екологична бизнес отговорност 23
2022-02-08 (Вторник)
13:30 14:46 Е-319 Л Екологична бизнес отговорност 23
2022-02-11 (Петък)
09:00 11:46 H-212 У Екологична бизнес отговорност 23
2022-02-12 (Събота)
15:00 17:46 H-212 У Екологична бизнес отговорност 23
2022-02-13 (Неделя)
12:00 14:46 H-212 У Екологична бизнес отговорност 23
2022-02-14 (Понеделник)
12:38 14:46 H-212 У Екологична бизнес отговорност 23
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование : Сборник доклади, 30 септ. - 1 окт. 2016 , Варна : Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2016, 37 - 43.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Доклад 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 33 - 39.
Преглед на всички публикации