Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

Приемно време

Сряда, кабинет 318б: 11:00-13:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 318б: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

10 окт 2019, кабинет 318б: 13:00-14:00

20 ное 2019, кабинет 318б: 11:00-12:00

11 дек 2019, кабинет 318б: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Фирмена култура Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Международно управление на човешките ресурси и качеството Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-228 У Управление на човешките ресурси в публичния сектор 22
15:15 17:00 2-228 У Управление на човешките ресурси в публичния сектор 23
Вторник
13:30 15:00 H-104 У Фирмена култура 36
15:15 17:00 H-104 У Фирмена култура 37
17:15 19:00 127В У Фирмена култура 38
Сряда
08:15 11:00 523 Л Управление на човешките ресурси в публичния сектор 22, 23
Четвъртък
09:15 11:00 H-104 У Международно управление на човешките ресурси и качеството 45
11:15 13:00 H-104 У Международно управление на човешките ресурси и качеството 46
Петък
07:30 10:00 H-101 У Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 26, 27, 62
10:15 13:00 127В Л Международно управление на човешките ресурси и качеството 45, 46
13:30 16:00 H-208 Л Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 26, 27, 62
16:15 19:00 H-208 Л Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 2 26, 27, 62
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование : Сборник доклади, 30 септ. - 1 окт. 2016 , Варна : Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2016, 37 - 43.
Доклад 2016
Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Доклад 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 33 - 39.
Преглед на всички публикации