Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров
Приемно време

Четвъртък, кабинет Google Meet / 408: 13:30-15:30

Консултации

Петък, кабинет Google Meet / 408: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

23 мар 2023, кабинет 408: 10:00-11:00

13 апр 2023, кабинет 408: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Междукултурни аспекти в бизнеса Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Иновации и дигитална трансформация Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 H-210 Л Междукултурни аспекти в бизнеса 41
10:15 13:00 H-211 У Управление на персонала в публичната администрация 7, 68
13:30 16:00 122 Л Предприемачески маркетинг 13, 14, 15
Вторник
07:30 10:00 H-212 Л Управление на персонала в публичната администрация 7, 68
11:15 13:00 2-229 У Управление на човешките ресурси 27
13:30 15:00 2-226 Л Управление на човешките ресурси 26
Сряда
07:30 10:00 223 У Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5, 6, 45
11:15 13:00 2-318 Л Управление на човешките ресурси 27
16:15 19:00 220 Л Иновации и дигитална трансформация 11, 12
Четвъртък
07:30 10:00 H-210 Л Управление на персонала в публичната администрация 1 7, 68
07:30 10:00 H-211 У Междукултурни аспекти в бизнеса 2 41
11:15 13:00 2-229 У Управление на човешките ресурси 26
Петък
10:15 13:00 223 Л Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5, 6, 45
Вид Година Публикация
Монография 2021
Sofia : Eudaimonia Production, 2021, 228.., ISBN(печатно) 978-619-7209-41-9 , ISBN(онлайн) 978-619-7209-42-6
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Монография 2020
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020, 286. - Ser. (Schriftenreihe betriebliche Personalentwicklung und Weiterbildung in Forschung und Praxis ; 28).
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137-153., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации