Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров

408

+359882164570

p.k.petrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 408 / UEVA: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/tdb-vpxa-cvm, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 2-225: 10:00-11:00

16 апр 2024, кабинет 2-310: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Междукултурни аспекти в бизнеса Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания * Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания * Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания * Курс 6, БК-СПН (Дистанционно обучение)
Международен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Онлайн предприемачество Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-229 Л Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5, 6, 39
13:30 16:00 2-129 У Международен маркетинг 12
16:15 19:00 2-318 Л Управление на персонала в публичната администрация 7, 61
Вторник
07:30 10:00 2-225 Л Управление на персонала в публичната администрация 2 7, 61
11:15 13:00 2-127 Л Управление на човешките ресурси 25
13:30 15:00 2-225 Л Управление на човешките ресурси 26, 44
16:15 19:00 H-212 У Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5, 6, 39
Сряда
11:15 13:00 2-228 У Управление на човешките ресурси 44
13:30 16:00 2-310 Л Предприемачески маркетинг 12, 13
16:15 19:00 2-220 У Международен маркетинг 13
Четвъртък
11:15 13:00 2-228 У Управление на човешките ресурси 26
13:30 16:00 2-226 У Управление на персонала в публичната администрация 7, 61
16:15 19:00 2-226 У Междукултурни аспекти в бизнеса 1 38
Петък
08:15 10:00 2-320 У Управление на човешките ресурси 25
10:15 13:00 2-224 Л Онлайн предприемачество 10, 11
14:15 17:00 H-104 Л Междукултурни аспекти в бизнеса 38
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на персонала в публичната администрация 5 7 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на персонала в публичната администрация 6 61 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Бизнес консултиране - СНУ Маркетингови проучвания 5 33 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 13:00
Бизнес консултиране - ДНДО Маркетингови проучвания 6 54 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - СПН Маркетингови проучвания 6 63 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Междукултурни аспекти в бизнеса 6 38 Н-206 13.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на човешките ресурси Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 5 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 6 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 6 39 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 12 1-56 20.05.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 13 1-56 20.05.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Онлайн предприемачество 4 10 1-56 22.05.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Онлайн предприемачество 4 11 1-56 22.05.2024 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2021
Sofia : Eudaimonia Production, 2021, 228.., ISBN(печатно) 978-619-7209-41-9 , ISBN(онлайн) 978-619-7209-42-6
Монография 2020
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020, 286. - Ser. (Schriftenreihe betriebliche Personalentwicklung und Weiterbildung in Forschung und Praxis ; 28).
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование : Сборник доклади, 30 септ. - 1 окт. 2016 , Варна : Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2016, 37 - 43.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации