Икономически университет – Варна

Използваните платформи са Zoom и Google Meet

Преподавателите и студентите от ИУ – Варна са поканени да вземат участие в конференцията със свои статии.

Румъния ще организира онлайн между 10 и 11 юни 2021 г. IV-та международна конференция по икономика и социални науки, посветена на "Устойчивост и икономическа интелигентност чрез дигитализация и анализ на големи обеми данни"

Краен срок за представяне на материалите за участие в конференцията - 20 април 2021 г.

Форумът, който се проведе виртуално, бе организиран от Икономически университет – Варна, катедра "Правни науки"

Форумът бе посетен от над 100 образователни специалисти от Индия, Шри Ланка, Бангладеш и Непал.

Конференцията ще бъде със свободен достъп през платформата Zoom.

Организирана от Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Участие в конференцията могат да вземат университетски преподаватели, преподаватели в средните училища, учени, докторанти, студенти.

Възможности за финансиране на магистърски и докторски програми в САЩ в областта на точните науки.