Икономически университет – Варна

Начало
14
май

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на празника на висшето училище 14 май 2021 г.

Международната асоциация на университетите IAU организира поредица от уеб семинари, обхващащи голямо разнообразие от теми, свързани с глобалната общност на висшето образование и извън него.

Уебинарът бе организиран в продължение на информационните дни, посветени на инициативата „Еразъм без хартия“.

Начало
12
май

Събитието е предназначено за студентите чуждоезиково обучение, изучаващи правни дисциплини в периода на своето обучение, студенти по програма Еразъм+, както и за всички с интерес към материята.

В конкурса със свои предложения участват повече от 200 европейски университета от над 40 страни.

Темата бе "Правото и икономиката в партньорство между българските и руските университети"

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за приобщаване на хора с увреждания, възможностите за мобилност по програма "Еразъм+" за обучение и практика.

По време на срещата ръководителят на отдела представи пред фирмата възможностите за обучение на чуждестранни студенти в ИУ – Варна.

ESN (European Students Network) е най-голямата асоциация на студентите в Европа. Организацията работи с над 800 висши образователни институции от 39 държави на европейския континент.

Желаещите могат да се включат безплатно в уебинара след предварителна регистрация през Zoom платформа