Икономически университет – Варна

Участие на ИУ – Варна в ежегодния информационен ден и семинар на Центъра за развитие на човешките ресурси

На 05.11.2021 Националната агенция за управление на програма "Еразъм+" (ЦРЧР) проведе ежегодния си информационен ден и обучителен семинар за подобряване на административния процес по Програма "Еразъм+". Срещата се състоя онлайн и бяха обсъдени: Дейности „Еразмус Мундус“, „Жан Моне“, дигитален Еразъм (EWP), изграждане на капацитета във висшето образование (CBHE) и други дейности по програма „Еразъм+“ в сектор „Висше образование“. На информационното събитие присъстваха националната агенция за управление на програмата “Еразъм+”, служители и ръководители на международни отдели, както и институционални координатори по програма „Еразъм+“ от всички български университети. Като гост-лектори бяха поканени: Антоанета Ирикова, генерална дирекция “Образование, младеж, спорт и култура” към Европейската Комисия, Едит Гензер, Елена Палаврова и Теодора Дочева от Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.  

От страна на ИУ – Варна участие взеха ръководителят на отдел „Международно сътрудничество“ Евгени Райчев и служителите в звено „Еразъм+“ Йоан Димитров и Екатерина Колева. По покана на ЦРЧР, като част от програмата на събитието беше предвидена презентация на Икономически университет – Варна, който е пример за успешно изпълнение на проекти по програма „Еразъм+“. Във връзка с това от ИУ – Варна като гост- лектор беше поканен Йоан Димитров от звено „Еразъм+“, който представи “Добри практики при изпълнението на програма „Еразъм+“ в ИУ – Варна“.

По време на неговата презентация бяха споделени „зелените“ инициативи, които ИУ – Варна реализира през последните две години със средства от перо „Организационна подкрепа“ по КД 1. Също така Димитров акцентира върху институционалната и персонална подкрепа, която ИУ – Варна и служителите в отдел Международно сътрудничество и звено „Еразъм+“ оказват на всички изходящи и входящи студенти по програма „Еразъм+“. В презентацията бяха представени част от ключовите дейности по привличане, настаняване и обучение на входящите студенти.

08 ное 2021Подобни