Икономически университет – Варна

Конкурс за стипендии от БНБ

Българска народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2022 г. Конкурсът е за общо 3 стипендии – две за обучаващи се в ОКС "магистър" студенти и една за ОНС "доктор". Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изискванията към кандидатите са да са български граждани, както и да са в редовна форма на обучение в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности.

Документите на кандидатите се подават до 19 декември 2021 г. вкл. и на следната електронна поща: scholarship@bnbank.org

Подробности за реда и условията за отпускане на стипендиите могат да бъдат намерени на сайта на БНБ: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm

22 ное 2021Подобни