Икономически университет – Варна

Възможност за участие на преподаватели и студенти в смесена интензивна програма в университет Алмерия, Испания

Една от новите възможности по „Еразъм+“ през новия програмен период 2021-2027 г. е въвеждането на смесените интензивни програми (СИП).

СИП е кратка програма, съставена от период на виртуален обмен, плюс период на семинари и обучение на място.

Партньорът на Икономически университет – Варна, Университет Алмерия, Испания обявява създаването на своята първа смесена интензивна програма, наречена „Устойчиво биотехнологично предприемачество: микроводорасли и човешка храна“. Програмата ще се проведе в периода март-април 2022 г. (виртуален обмен/физическо обучение) и за 10 дни през юли 2022 г. в Алмерия (за работни срещи и обучение на място).

На тази фаза от процеса, Университетът в Алмерия набира преподаватели/партньори от чуждестранни университети, включително от Икономически университет – Варна в областите: Бизнес администрация, Право, Биотехнологии и/или Химия/Процесно инженерство, които биха проявили интерес да участват.

Университетът в Алмерия отговаря за осигуряването на бюджета чрез финансиране от програма „Еразъм+“, като има възможност участниците да бъдат финансово подпомогнати в периода на своята мобилност.

Смесената интензивна програма включва и мобилности на студенти (в идеалния случай от 10 до 15 дни). Транснационалното сътрудничество на студентите ще бъде гарантирано чрез създаването на работни групи.

Подробна информация за инициативата може да бъде потърсена от д-р Tania Sobczuck на следния имейл адрес: tmazzuca@ual.es

12 ное 2021Подобни