Икономически университет – Варна

Работно посещение на група преподаватели от Таджикски университети в ИУ – Варна

От 1 до 8 ноември 2021 г. Икономически университет – Варна бе домакин на работно посещение на група представители от два таджикски университета - Таджикски държавен финансово-икономически университет (ТДФИУ), гр. Душанбе, Таджикистан и Дангарински държавен университет (ДДУ), гр. Дангара, Таджикистан. Посещението се реализира като част от международен проект на ТДФИУ от 2019 г., с участието ДДУ, в който ИУ – Варна участва като международен консултант. Проектът е в областта на висшето образование - „Развитие на мрежовото сътрудничество между висшите училища – фактор за повишаване на качеството на образованието и на професионалното израстване на професорско-преподавателския състав“ и е финансиран от Световната банка и Таджикското Правителство.

Икономически университет – Варна традиционно поддържа контакти с чуждестранни партньорски университети и участва в различни съвместни международни проекти в областта на висшето образование и след получаване на покана от страна на ТДФИУ през 2019 г. се включи в проекта на таджикските университети като международен консултант. Част от проекта са цикъл лекции на гост-преподаватели от ИУ – Варна, работни срещи между преподаватели и административен персонал от университетите и други съвместни мероприятия.

В групата от Таджикистан, посетила ИУ – Варна, бяха включени зам.-ректори от двата университета – Хакимбек Сандовалов, зам.-ректор по учебната част на ТДФИУ, Бахтиер Расулов, зам.-ректор по иновации и дистанционно образование на ДДУ, и преподаватели от двата таджикски университета, участници в проекта. 

В рамките на една седмица гостите осъществиха поредица от срещи в ИУ – Варна, с преподаватели и служители на университета, срещнаха се лице в лице с консултантите му, които през 2020 г. изнесоха цикъл онлайн лекции в рамките на проекта пред преподаватели и служители на ТДФИУ и ДДУ – доц. д-р Владимир Жечев, доц. д-р Мария Станимирова, гл. ас. д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Радка Начева.

На специална среща с ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, бяха обсъдени възможностите за още по-близко сътрудничество между университетите и участие в бъдещи съвместни международни проекти.

В наситената програма на визитата бяха включени и осъществени срещи с различни отдели и направления в ИУ – Варна, запознаване на място със структурата и работата на отдел “Учебна дейност и студенти”, ЦКПМ, отдел “Международно сътрудничество”, отдел “НИДД”. Особен интерес за гостите представляваше демонстрацията и обясненията , които получиха от колегите от Центъра за електронно и дистанционно обучение относно работата и поддръжката на платформата за дистанционно обучение E-Learn, без която би било невъзможно да бъде провеждано обучението на студентите в условията на КОВИД-19.

Гостите изразиха благодарността си за гостоприемството и оказаната подкрепа от ИУ – Варна и очакват последващо посещение на представители на ИУ – Варна в Таджикистан в рамките на този Проект, както и намерението си да продължат успешното сътрудничество между трите университета и в друди съвместни проекти и научни инициативи.

09 ное 2021Подобни