Икономически университет – Варна

Среща между представители на таджикски университети и отдел "Международно сътрудничество"

На 04.11.2021 г. (четвъртък) в зала 320 от 11.00 часа се проведе среща между седем представители на Таджикския държавен финансово-икономически университет и Държавен университет Дангара, Таджикистан от една страна и служителите в отдел „Международно сътрудничество“ и звено „Еразъм+“ от друга.

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на партньорството на трите университета и  възможността за кандидатстване с общи проекти по програма „Еразъм+“. В хода на дискусията, ръководителят на отдел МС Евгени Райчев очерта основните насоки, по които трите висши училища биха могли да работят в рамките на Ключова Дейност 1, „Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование“.

Гостите от своя страна подчертаха, че ИУ – Варна притежава богат и безценен опит в реализирането на проекти, финансирани от международни структурни фондове, което би могло да допринесе за реализирането на двустранни и многостранни международно проекти. В знак на благодарност за оказаното съдействие при визитата им, края на срещата, гостите, поднесоха символичен подарък-географска карта на Таджикистан, изработена от ситни камъчета и полускъпоценни камъни.

11 ное 2021Подобни