Икономически университет – Варна

По време на събитието ще се проведат редица събития, които да запознаят гостите с възможностите за обучение и личностно и професионално развитие, които ИУ – Варна предлага на своите студенти.

Договорите предоставят възможност на студенти, преподаватели и служители да се обучават и преподават в партньорските университети, извън рамките на програма "Еразъм+".

Украинските студенти се докоснаха до културно-историческото богатство на България, като акцентът бе поставен върху културните достижения на траките и на "Култура Варна".

В събитието се включиха служители и преподаватели от университети в Черна гора, Сърбия, Италия, Албания и др.

Вижте повече

Вижте повече

Двете страни обсъдиха възможностите за подобряване на сътрудничеството си в светлината на новия програмен период 2021-2027.

Срещата предизвика редица дискусии, чиято тема беше имплементирането на новите платформи в системите на българските университети.

Краен срок за подаване на заявления – 15 юли 2021 г.

По време на дискусиите бяха дискутирани възможностите за обмен на студенти между двата университета в и извън рамките на програма „Еразъм+“ и участието им в проекти, финансирани от европейските структурни фондове.