Икономически университет – Варна

Покана за конференция в Румъния свързана с устойчивостта на публичната администрация и управлението

Мрежата на институтите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee) организира 30-а годишна конференция на тема „Кризи, уязвимост и устойчивост в сферата на публичната администрация“. Факултетът по бизнес и публична администрация на Букурещкия университет в Румъния и NISPAcee канят учени и преподаватели да представят свои научни трудове на конференцията през юни. Дискусиите ще бъдат фокусирани върху предизвикателствата, които КОВИД-19 пандемията, рисковете на финансовите пазари и миграционните и демографски промени създават за публичната администрация и управлението.

Абстракти на научни трудове, които да бъдат представени на конференцията, се приемат до 7 февруари 2022 г.

Повече информация ще откриете на сайта на NISPAcee https://www.nispa.org/conference2022.php?sid=2377&cid=300

04 фев 2022Подобни