Икономически университет – Варна

Покана за икономически конгрес в Пловдив

За 17-а година ще се проведе Конгрес по икономика, бизнес и мениджмънт в Пловдив, организиран от Международния Балкански и Близкоизточен конгрес по икономика, бизнес и мениджмънт (IBANESS), Аграрния Университет в Пловдив и Факултета по Икономика в Университет „Св. Климент Охридски“, Република Северна Македония. Конгресът кани учени и преподаватели по бизнес, икономика и мениджмънт да представят свои научни трудове, да обменят информация и да дискутират съвременната икономическа обстановка. Участниците ще могат да се включат на 12 и 13 март 2022 г. както на място в Пловдив, така и дистанционно. Официалните езици на Конгреса са английски и турски, а всички представени научни трудове ще бъдат публикувани.

Абстракт на научните трудове, които бихте желали да представите на Конгреса, трябва да бъде изпратен до 15 февруари 2022 г. на имейл editor.ibaness@gmail.com, а целите научни трудове трябва да се предоставят за разглеждане до 1 март 2022 г.

Повече информация може да намерите и на сайта на Конгреса http://www.ibaness.org.

02 фев 2022Подобни