Икономически университет – Варна

Участие в международна конференция за опазване на околната среда по време на "Еразъм+" мобилност на студенти

Отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ – Варна взе участие в дискусия, свързана с влиянието на мобилността по програма „Еразъм+“ върху околната среда и полезни практики за студенти и висши учебни институции за справяне с климатичните промени. Участници в проекта „Зелен Еразъм“, координиран от Мрежата за „Еразъм+“студенти (ESN), представиха резултатите от проучване, свързано с навиците на студентите и практиките на университетите за опазване на околната среда, в което са взели участие над 20 000 студенти и повече от 150 висши учебни институции от цяла Европа. Според резултатите, студентите развиват повече навици, които подпомагат опазването на околната среда, по време на мобилност по програма „Еразъм+“, като ходене пеша вместо използването на градски транспорт и по-рядко използване на самолет за пътуване с цел туризъм. 

Студентите също подкрепят идеята за разработване на стратегия за справяне с климатичните промени от страна на университетите, като предлагат утвърждаването на по-добри възможности за рециклиране на отпадъци и даряване на неизползвани дрехи и вещи. Университетите от своя страна са склонни да промотират опазването на околната среда, но често се сблъскват със затруднения при изпълнението на стратегията си за справяне с климатичните промени поради недостатъчно ресурси и време или заради липса на подкрепа от страна на ръководството. Участниците в проекта „Зелен Еразъм“ насърчиха университетите да проучват по-внимателно нуждите на целевите групи, които трябва да се осведомят по въпроси, свързани с опазването на околната среда и да вземат под внимание идеите на студентите за постигане на устойчива интернационализация. 

Повече информация за проекта и конференцията може да намерите на: https://greenerasmus.org/

07 фев 2022Подобни