Икономически университет – Варна

В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финанс

Щастието е това, което се случва вътре в теб. То не е право, то е твое задължение – да бъдеш щастлива.

Вече 92 години варненската Алма матер отстоява високия престиж на икономическото образование, което дава на своите студенти.

Университетската библиотека на ИУ – Варна става носител на престижното отличие след успешното изпълнение на проект за модернизация и по-добра образователна инфрастура по линия на ОП "Регионално развитие".

Начало
14
май

Поканата е за всички студенти, преподаватели, служители – настоящи и бивши.

Начало
09
май
Край
23
май

Начало
12
май

Каним всички студенти и преподаватели от университета, както и техните приятели и познати, да се включат в мероприятието. Нека да покажем, че заедно можем!

Начало
24
апр

Това, което искаме да направим не е много, но може да направи страшно много!

под патронажа на ректора на УНСС

Начало
02
апр

с участие на студенти от ИУ – Варна и ученици от гр. Варна