Икономически университет – Варна

Документална изложба „СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна от 1920 г.“

Документална изложба „СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна от 1920 г.“ беше открита на 20.10.2020 г. Експозицията е подредена на алеята до Слънчевия часовник в Морската градина и в продължение на един месец до 19.11.2020 г. ще бъде достъпна за всички граждани и гости на Варна. Тя е резултат от един проект на Икономически университет – Варна, реализиран с финансовата помощ на фонд „Култура“ при Община Варна в направление  „Визуални изкуства“.  Сред официалните гости на събитието бяха народният представител Таня Петрова, зам.-кметът на Община Варна Коста Базитов, директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова, членове на академичното ръководство.

„СТОлетието в СТО кадъра  –  Икономически университет – Варна от 1920 г.“ е документална изложба с архивни и съвременни фотографии, с копия на документи, свързани с историята на университета. Експозицията е посветена на 100-годишнината от създаването на първото висше икономическо училище в България и е едно от събитията в календара за отбелязването на вековния му юбилей „100 години – 100 събития“. Тя беше открита от ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Специално за чуждестранните посетители текстовете в експозиционните пана са преведени на английски език. Идеята е академичната история да излезе извън затворените пространства на университетската сграда, за да може широката общественост да почувства и да се доближи до вековния академичен дух в една по-различна и достъпна градска среда. Проектът цели да покаже на младите хора и останалата публика значимата история на ИУ – Варна, както и водещата му роля за културно-просветния живот в града и страната.

Експозицията няма претенции за съдържателна и хронологична изчерпателност, защото едва ли е възможно в такъв формат, а и не това е целта й – тя само маркира мигове от едно достойно вековно минало. Идеята на проектния екип е не да се разкаже цялата история на университета, а да се събуди любопитството и към миналото, и към настоящето му. Да събереш 100 години в 100 кадъра е непосилна задача. И защото няма как да се изневери на икономическия профил на „главния герой“ в кадрите, към 100-те е добавен ДДС и затова те са около 125 – за да е изрядно счетоводството.

Освен това ще бъде отпечатан и юбилеен албум с умалени копия на експозиционните пана от изложбата, чрез който ще се съхранят избраните архивни и съвременни фотографии, свързани с историята на ИУ – Варна, ще се запази споменът от събитието и съвместната работа между висшето училище и фонд „Култура“ на Община Варна.

В екипа, реализирал проекта, е търсен баланс между служители от различни звена на Икономически университет – Варна.  Двамата експерти „Проучвания и анализи“ в проекта са Росица Заркова – ръководител на университетската библиотека,  и Милена Комитска –  експерт „Реклама“. Координаторът на проекта Миглена Станева-Тодорова е експерт „Програми и проекти“, а счетоводителят Галина Андреева е служител във Финансово-счетоводния отдел. Преводът на английски език на текстовете в експозиционните пана е дело на ст. преподавател Анета Стефанова от катедра „Западноевропейски езици“. Ръководител на проекта е Елица Виденова – журналист, експерт „Връзки с обществеността“. Автори на голяма част от снимките, запазили събития през последните две години, са Симеон Христов и Дебора Петрова, а графичен дизайнер на експозиционните пана е Драгомир Димчев от рекламна агенция „Фил“.

20 окт 2020Подобни