Икономически университет – Варна

Кръгла маса "Медиацията в различните обществени сфери" в ИУ – Варна

Третата поредна кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“ се проведе чрез видеоконферентна връзка на 4.11.2020 г. в Икономически университет – Варна. На този научно-практически форум бе дадено поле за дебати, дискусии, изнасяне на научни разработки и практически становища, свързани с медиацията, в три от значимите обществени сфери – образование, здравеопазване и съдебна система.

В кръглата маса участваха представители на академичната общност, съдебната власт, сертифицирани медиатори и обучители.

В приветствието си към тях ректорът проф. д-р Евгени Станимиров сподели своето убеждение, че медиацията е за интелигентни хора. „Проблемите и възможността да ги решаваме по интелигентен начин чрез медиация са част от промоционалния пакет, който можем да използваме. Защо мисля по този начин? Защото при медиацията съотношението „ползи / жертви“ е много по-добро в сравнение със стандартна съдебна процедура. Според мен успехът в медиацията е също следствие от създадените от нас предпоставки за добър и интелигентен изход от един спор. В този смисъл съвсем на място са думите на Конфуций: „Не причинявай на другите това, което не искаш да сторят на теб!“ – заяви проф. Станимиров.

Организаторите –  ИУ – Варна, Университетският център по медиация, Камарата на медиаторите в България и институт „Итера“, разчитат този форум да се превърне в поле за добри идеи, научни дебати и обмяна на практически опит в областта на медиацията.

Кръглата маса обедини три панела, свързани с образованието, здравеопзването и съдебната система, като бяха представени и дебатирани актуални аспекти, касаещи приложението на медиацията в тези области.

В първия панел – образование, се засегнаха базисни въпроси както за въвеждането на медиацията в българското образование, така и конкретни теми в областта на основното, средното и висшето образование. Лиляна Савова – председател на Камарата на медиаторите в България, представи модел за прилагане на медиацията в образованието, а ръководителят на Университетския център по медиация към ИУ – Варна доц. д-р Андрияна Андреева сподели за връзката на медиацията и висшето образование, както и заложените цели пред първия в страната център по медиация във висше училище. Докладчици изложиха и чуждестранен опит, който би могъл да се ползва като добра практика у нас.

Вторият панел на кръглата маса визираше приложението на медиацията в съдебната система. В рамките на тази част от форума участваха председателят на Окръжен съд – Варна, Марин Маринов, който сподели своя опит в изграждането на мрежа от съдебни центрове, както и съдия Росица Тончева от Апелативен съд – Варна, и адв. Гергана Върбанова, които дадоха своите становища за приложението на медиацията в съдебни спорове. Венета Ивановa представи доклад в третия панел, касаещ здравеопазването и медиацията по време на пандемия.

В резултат на  дебатите по време на форума се оформиха изводи и препоръки, които ще бъдат депозирани към компетентните институции с оглед разширяване приложното поле на медиацията.

05 ное 2020Подобни