Икономически университет – Варна

Публична лекция на председателя на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов

Публична лекция пред студенти от Икономически университет – Варна изнесе на 6.11.2020 г. председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов.

Темата бе „Практическо приложение на законодателството за защита на личните данни“. Събитието, състояло се чрез видеоконферентна връзка, бе част от календара за отбелязване на 100-годишнината на ИУ – Варна и е първото от поредицата изяви в изпълнение на договора за сътрудничество между двете институции, подписан през настоящата 2020 година. 

В публичната лекция онлайн участваха студенти на Икономически университет – Варна, изучаващи правните дисциплини „Трудово и осигурително право“, „Конституционно право“, както и преподаватели, служители и гости от юридическата практика с професионален интерес към материята. 

Те получиха отговор на въпроса какво са личните данни. „Въпрос, който вълнува всеки от нас предвид дигиталното време, в което живеем, в което сме част от интернет мрежата с необятни възможности, но и в което виртуалният свят изисква много високо ниво на защита. Тази публична лекция открехва вратата на законодателството, свързано с личните данни и представи неговото практическо приложение“ –  сподели в словото си при откриването на лекцията ръководителят на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева.

В изложението си Венцислав Караджов представи дейността на КЗЛД през последните години, сподели чуждестранен опит, отговори на зададените от студентите и участниците във форума въпроси. 

Венцислав Караджов е председател на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29). Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с образователна степен „магистър”, специалност „Право”, специализация „Правораздаване”. Започнал е своята кариера като юридически съветник и програмен директор в Асоциация „Прозрачност без граници”, клон на международната организация „Трансперънси Интернешънъл” (Transparency International). През периода 2000-2011 г. е работил на различни юридически длъжности по международни проекти, свързани с борбата с корупцията и изграждане на функциониращи демократични институции, както по проекти на международни институции като Европейската комисия, американската Агенция за международно развитие, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Програмата на ООН за развитие. През 2009 г. е съветник на министъра на вътрешните работи в сферата на международната дейност и борба с корупцията. От 2011 г. е главен експертен сътрудник към 41-то и 42-то Народно събрание по въпроси, свързани с контрол на службите за сигурност, специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. До избирането му за председател на КЗЛД Венцислав Караджов е член на Централната избирателна комисия на Република България.

06 ное 2020Подобни