Икономически университет – Варна

Кръгла маса "Библиотеката – 100 години споделени традиции, знания и ценности"

Кръгла маса „Библиотеката – 100 години споделени традиции, знания и ценности“ се проведе на 30.10.2020 г. в Икономически университет – Варна. Форумът беше посветен на вековния юбилей на висшето училище и на университетската библиотека. Той бе открит от Росица Заркова – директор на университетската библиотека в ИУ – Варна, която представи темата, програмата и гостите. Присъстваха членове на Библиотечния съвет, който е консултативен орган към Академичния съвет, колеги от библиотеките на МУ – Варна, РБ – Варна и др., специалисти, работещи в библиотеката.

Приветствие към участниците в кръглата маса поднесе ректорът проф. д-р Евгени Станимиров. Той ги впечатли и развълнува с емоционално обръщение, в което определи ролята и мястото на библиотеката и специалистите, работещи в нея, като душата на всеки университет. Оцени постиженията на институцията досега и сподели своите виждания за това как трябва да изглеждат библиотеките на бъдещето. Проф. Станимиров припомни, че „още през 1914 г. Варненската търговско-индустриална камара обсъжда създаването на библиотека, която да обезпечи учебния процес в търговското училище във Варна и във Висшето търговско училище, което тогава е все още проект. В резултат на това проактивно мислене и действия още преди старта на първата учебна година във Висшето търговско училище библиотеката вече разполага с над 6000 инвертирани библиотечни единици (1920 г.). Библиотеката е „душата“ на университета, както пише в отчета за работата й за 1924 – 1925 г. тогавашният ректор проф. д-р Цани Калянджиев. Днес библиотеката остава душата на университета, но нейните функции търпят развитие. Дигитализацията променя начина на ползване на ресурсите, но не отменя необходимостта от събиране, систематизиране, съхранение и разпространение на информация – дори напротив. Днес обаче библиотеките все повече ще се превръщат в средища за срещи и дискусии, места където нашите студенти няма да търсят само функционални ползи, а преди всичко „преживяване“ от досега с хартиените и дигитални единици и възможността да споделят мнение. Днес университетската библиотека на Икономически университет – Варна отбеляза своите 100 години. Втората университетска библиотека в страната (в исторически план) и първата в страната (в Covid-ситуация), която през март 2020 осигури свободен достъп към света на над 6200 дигитални ресурси.“ – подчерта проф. Станимиров.

Колективът на университетската библиотека получи трогателни поздравления по случай юбилея от колегите си в УНСС, Медицински университет – Варна, Регионална библиотека – Варна, и други колеги и катедри.

100-годишен юбилей си е значимо събитие и е показателно за ролята и значението на всяка институция, устояла толкова години на промените и предизвикателствата на времето. През всички тези години са вложени усилия, вдъхновение, творчество, труд и емоции на поколения ръководители, преподаватели, служители и студенти. Всеки от тях има своите важни събития и спомени, свързани с годините, посветени на развитието на университета и библиотеката. Що се отнася до 100-годишна история на библиотеката, е важно да се отбележат няколко знакови периода и личности, които имат определяща роля за облика и мястото й в университета и сред библиотеките в страната.

- При основаването на Висшето търговско училище, в доклада на проф. Цани Калянджиев към ВТК, специално са предвидени значителни средства и дейности за университетската библиотека и не случайно тя е първото самостоятелно звено в него. В първите години на висшето училище членове на ВТК и професори активно са участвали с препоръки и дарения за закупуването на книги за библиотеката. Очевидна е далновидността на учредителите за мястото и ролята на библиотеката в образователния процес и научната дейност на университета.

- В продължение на 28 години (1946 – 1974) първо уредник, а след това директор на библиотеката е Иван Мутафов. През този период е приет първият „Правилник за уредбата на университетската библиотека“, съставен е първият перспективен план за развитие и са обособени основните отдели в библиотеката. Библиотеката вече е с пълноценна и професионално изградена структура, документи и правилник, регламентиращи дейността й, утвърдени правила и критерии за комплектуване, каталогизиране и информационно обслужване и отговаря на всички изисквания за организация на работата в голяма научна библиотека. 

- В периода 1974 – 1994 г., когато директор на библиотеката е Анка Тодорова се поставя началото на автоматизацията на библиотечните процеси – електронен каталог и автоматизирано информационно обслужване. През този период започва строежът на надстройката в основната сграда на университета, който завършва през 1988 г. и читалнята, заемната служба, хранилищата и служебните помещения на библиотеката са преместени в нови, просторни и функционални помещения. Това е и периодът, през който набавената литература е достигнала най-голям обем, както и броят на специалистите, работещи в библиотеката.

- През 2010 – 2011 г. с финансиране по ОП „Регионално развитие“ университетската библиотека е изцяло обновена като архитектурна среда, модернизирани и технически осигурени са процесите на обслужване на читателите, опазване и дигитализация на фонда. През 2015 – 2016 г. е направена огромна стъпка по дигитализация на фонда, усъвършенства се достъпът до информация за фондовете на библиотеката и дигиталната й колекция чрез нов, функционален електронен каталог. Дигитализиран и продължава да се дигитализира е Архивният фонд, който включва публикации на преподавателите от университета от създаването му досега.

На кръглата маса бяха представени доклади, съдържащи интересни и важни факти за дейността на библиотеката на ИУ – Варна преди и сега:

  • Университетската библиотека през погледа на студентите. Доклад „Библиотеката – 100 години споделени традиции, знания и ценности“ на Дамяна Янева – студентка II курс, специалност „Счетоводство и одит“, Икономически университет – Варна;
  • Формиране на библиотечния фонд през годините. Доклад „За комплектуването в Библиотеката на Икономически университет – Варна: щрихи от историята, настоящето и поглед към бъдещето“ на Вяра Ангелова – библиотекар от сектор „Комплектуване, обработка и каталози“;
  • Актуални проблеми в информационното обслужване. Доклад „Перспективи пред академичните библиотеки“ на Яна Донева – библиограф-информатор в сектор „Информационно библиографски“ на библиотеката и докторант в катедра „Икономика и организация на туризма“;
  • Дигитализация на библиотечни колекции. Доклад „Някои проблеми, оказващи влияние при разпознаване на текст на български език в процеса на дигитализация на книги" на д-р Стефка Петрова – библиограф-информатор в Дигитализационния център на библиотеката.

Участниците и гостите с интерес разгледаха изложбата „Златни страници от 100-годишния фонд на библиотеката“, подредена в читалнята.

30 окт 2020Подобни