Икономически университет – Варна

Краен срок за подаване на проектни предложения – 08.09.2023 г. Срок за оценка и класиране на проектите – 30.11.2023 г.

Списък на кандидати, допуснати до участие в обучение в област “Дигитални умения” на тема: „Работа със статистически софтуер 2 част - Специализиран статистически софтуер за научни изследвания ”

Начало
29
май

Уважаеми студенти, семинарите са продължителност 2 учебни часа и ще се проведат на 29.05.2023 г., понеделник с начални часове: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч., зала 446, Икономически университет - Варна.

Скъпи студенти, започва заснемане на поредица от 18 видеоматериали, които имат за цел да подпомогнат Вашето кариерно развитие. За да бъдат видеоматериалите полезни за Вас, ви каним да споделите своите въпроси, записани като текст или видео.

Начало
22
май
Край
23
май

Четири групи студенти иамт възможност да участват в двудневен практически семинар, с продължителност по 3 учебни часа в двата дни. Датите са 22 - 23.05.23 г., начален час 10:00 ч. и 13:30 ч. Изисква се регистрация.

Срок за кандидатстване: 25.05.2023 г. Тема „Работа със статистически софтуер 2 част – Специализиран статистически софтуер за научни изследвания” с продължителност 24 ч., обучител е гл. ас. д-р Любомир Любенов. Период на обучението - 29.05.2023 г. до 15.06

Присъединете се към изследователската общност на Start for Future на 23 май 2023, 15-17 ч. (онлайн среща в Zoom). Ще обсъждаме новия социален договор за Университетите и ролята на европейската иновационна екосистема.

Официалното тържество се състоя на 15.05.2023 г. в аулата.

Начало
18
май
Край
19
май

Семинарите ще се проведат на 18.05.2023 г. и 19.05.2023 г., от 10,15 ч. и 13,15 ч., в зала 446 на Икономически университет - Варна. Продължителност: 3 академични часа за всеки семинар. Изисква се регистрация за участие.

Проект HEADCET е адресиран до студенти, преподаватели и представители на бизнеса, обвързани и работещи в областта на кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие.