Икономически университет – Варна

Екипът на проект HEADCET взе участие в ежегодната Международна седмица за обучение на персонал в ИУ – Варна през периода 1-5 юли 2024 г.

Екипът на проект HEADCET, по покана на отдел „Международно сътрудничество“ при Икономически университет – Варна, на 3 юли 2024 г., взе участие в ежегодната Международна седмица за обучение на персонал (Sustainability Panel: Good Practices and opportunities), проведена в ИУ – Варна през периода 1-5 юли 2024 г. Форумът се провежда за пета поредна година, като събитието приветства колеги от международните отдели и представители на университети-партньори на ИУ – Варна с цел създаване на нови контакти, обмяна на опит в организацията на дейностите по програма „Еразъм+“ и укрепване на сътрудничеството между висшите училища.

С участието и представянето на екипа в панела, свързан с устойчивост, целите бяха следните: представяне на проект HEADCET, пред участниците във форума, обща информация за проекта, целите и дейностите на проекта, а също така и резултатите, постигнати по работен пакет 3 (Актуализация на учебните програми, свързани с кръговата икономика, социалните иновации и устойчивото развитие), ръководен от екипа на ИУ – Варна.

09 юли 2024Подобни