Икономически университет – Варна

ИУ-Варна посрещна пет европейски университета и Европейската Асоциация на Еразъм Координаторите - партньори по проект DEELforHOST

Икономически университет - Варна бе домакин на международна работна среща по проект „Digital Employer Engagement and Learning for Hospitality and Tourism under Pandemic and Other Crisis Situations“ DEELforHOST в периода 15 и 17 април 2024 г.

В нея се включиха 9 представители на висши училища-партньори на ИУ – Варна по проект DEELforHOST от Кипър, Гърция, Латвия и Испания, както и на Европейската Асоциация на Еразъм Координаторите.

В дискусионните панели, заложени в програмата, бяха обсъдени оперативни въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, постигнатите резултати и предстоящи събития.

Форматът с домакин ИУ-Варна е от тип Learning/Teaching/Training Activities, като основният фокус на работните сесии беше върху тестване на функционалностите на платформа, създадена в изпълнение на проекта, предложения за преработки и подобрения, преди представянето ѝ в рамките на предстоящи събития на вниманието на целевите групи потребители.

Платформата е основен резултат от изпълнението на проект DEELforHOST. Целта ѝ е да  преодолее дигиталната пропаст между висшето образование и хотелиерската и туристическа индустрии. И двата сектора са изправени пред предизвикателства, дължащи се на технологични и обществени промени, с належаща нужда от подобрена цифрова готовност. Пандемията от COVID-19 изостри тези проблеми, оказвайки влияние върху индустрията и заетостта. Задачата, която си поставихме заедно с партньорите в изпълнението на проект DEELforHOST бе да създадем иновативна платформа за дигитална комуникация и сътрудничество между тези сектори, която е от полза както за студентите, така и за бизнеса.

Проект DEELforHOST се финансира по програма ERASMUS + Ключова дейност 2, направление „Партньорства за сътрудничество във висшето образование“. Продължителността на проекта е 28 месеца, с период на изпълнение 28.02.2022 г. -  27.08.2024 г. Общият бюджет за изпълнение на проекта е в размер на 239 926 евро.

Екип на ИУ-Варна за организация, управление и изпълнение на проект DEELforHOST

25 апр 2024Подобни