Икономически университет – Варна

Екипът на ИУ-Варна по проект DEELforHOST представи резултати от изпълнение на проекта пред заинтересовани страни от индустриите на хотелиерството и туризма

На 21.06.2024 г. екипът на Икономически университет – Варна за организация, управление и изпълнение на проект DEELforHOST 2021-1-EL01-KA220-HED-000032159, финансиран по програма ERASMUS +, беше домакин на събитие “Workshop on Digital Employer Engagement and Learning for Hospitality and Tourism under pandemic and other crisis”. Събитието е от тип Multiplier event и има за цел споделяне и популяризиране на резултатите от изпълнение на проекта със заинтересовани страни от индустриите на хотелиерството и туризма.

Целта на проект DEELforHOST е да бъде преодоляна дигиталната пропаст между висшето образование и хотелиерската и туристическата индустрии. И двата сектора са изправени пред предизвикателства, дължащи се на технологични и обществени промени, с належаща нужда от подобряване на дигиталната готовност. Пандемията от COVID-19 изостри тези проблеми, тъй като повлия на тези две индустрии и заетостта в тях. Проект DEELforHOST има за цел да насърчи комуникацията, сътрудничеството и обучението между институциите за висше образование и индустриите на хотелиерството и туризма (HTI), както и да подобри дигиталното взаимодействие между висшите учебни заведения и индустриите на хотелиерството и туризма чрез интерактивна онлайн платформа.

В рамките на събитието бяха представени възможностите от основния резултат на проекта - интерактивна цифрова платформа за онлайн комуникация, сътрудничество и обучение в рамките на хотелиерската и туристическата индустрии. Участниците имаха възможност да тестват функционалностите на платформата, в резултат на което екипът за организация, управление и изпълнение на проект DEELforHOST получи ценна обратна връзка, която ще бъде приложена за целите на изграждането на дигитален инструмент, който да е в помощ на своите потребители.

Гости и участници в събитието бяха ученици от Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров", гр. Варна, Колеж по туризъм – Варна, компании собственици на хотели, Варненска туристическа камара, Център за младежки дейности и инициативи – Търговище, Регионален исторически музей – Варна, Асоциация за иновации, образование и развитие – Варна, Летище Варна, European Air Charter и др.

Допълнителна информация за проекта и платформата можете да получите на интернет страницата на проекта DEELforHOST – Digital Employer Engagement and Learning for Hospitality And Tourism under Pandemic and Other Crisis Situations (ucy.ac.cy)

Екип на ИУ-Варна по проект DEELforHOST

10 юли 2024Подобни