Икономически университет – Варна

Студенти от Икономически университет – Варна участваха в българския отбор, представил страната ни в проект ConSIMium на Съвета на ЕС в Брюксел

Второто издание на проект #ConSIMium на Съвета на Европейския съюз се проведе на 8 и 9 април 2024 г. в сгради Европа и Justus Lipsius на Европейския съвет и на Съвета на ЕС в гр. Брюксел. Проектът дава възможност на студенти от всички 27 държави-членки да се включат в симулация на заседания на работните органи към Съвета на ЕС в Брюксел в рамките на два дни.

Регулациите на ЕС за изкуствен интелект и кибер устойчивост в ЕС (EU AI Act and EU Cyber Resilience Act) бяха темите на дипломатическите преговори в рамките на тазгодишното издание на симулацията #ConSIMium.

Всяка страна-членка на ЕС беше представена от шестима студенти и координатор за страната – член на академичния състав на едно от изпращащите висши училища.

В ролите на посланици, национални, експерти, министри, журналисти и лидери на ЕС, след няколкоседмична предварителна подготовка за участие, отборите преминаха през всеки етап от заседанията на Европейския съвет и Съвета на ЕС – oт оформяне на националната си позиция до водене на преговори с други делегации, включително отговаряне на въпроси от медиите.

Отборите участваха в различни подготвителни срещи на национални експерти и посланици, Корепер (Комитет на постоянните представители) преди симулацията на министерска среща, където в крайна сметка те да се опитат да намерят компромис и да приемат нови правила за целия ЕС .

В националния отбор на България участваха по двама студенти от Икономически университет – Варна, Варненския свободен университет и Софийския университет, придружавани от национален координатор от Софийския университет.

Икономически университет – Варна беше представен от Гергана Цветкова и Емилиян Енчев –  четвъртокурсници в специалност „Международни икономически отношения“, ОКС „бакалавър“. За тях възможността за участие стана факт въз основа на отличните им резултати в изучаването на конкретен набор от задължителни и изборни дисциплини, свързани с Европейския съюз, а именно „Международни отношения и дипломация“, „Външнотърговска политика“, „Международен бизнес“ и „Английски език“, заложени в учебния план на специалност „Международни икономически отношения“, ОКС „бакалавър“.

По време на участието си българската група се срещна и с посланик Румен Александров – постоянен представител на Република България към ЕС, Брюксел, Кралство Белгия, който ги запозна с основните приоритети на страната ни в ЕС, както и с процеса на вземане на решения в Комитета на постоянните представители и другите работни формати на Съвета.

Отзиви от участието на студентите на Икономически университет – Варна в пилотното издание на проект ConSIMium можете да видите тук.

18 апр 2024Подобни