Икономически университет – Варна

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Научният форум бе организиран от ТО на НТС и ИУ – Варна

Форумът бе организиран от КНСБ и ИУ – Варна

Начало
25
окт

на докт. Томас Винфрид Хенчел

Начало
16
окт

До 31.10.2019 г. можете да се възползвате от осигурения безплатен пробен достъп до статистическата платформа Statista.

Начало
26
сеп

Лектор - проф. д-р Миряна Секуловска, преподавател в университет "Св. Климент Охридски" – гр. Битоля, Северна Македония

Начало
25
окт

Секции "Икономически науки" и "Социални и правни науки"

на професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"