Икономически университет – Варна

Преглед на студентската научна дейност - секция "Мениджмънт и публична администрация"

Прегледът на студентската научна дейност в секция „Мениджмънт и публична администрация” ще се проведе на 23.04.2024 г. от 15:00 ч. в зала 223 пред жури в състав:

  1. гл. ас. д-р Веселина Максимова - председател
  2. гл. ас. д-р Велина Колева
  3. гл. ас. д-р Петя Ангелова
  4. гл. ас. д-р Силвия Димитрова

Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, която ще се проведе традиционно през м. май. Студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади (при регламент 8 минути) с последваща дискусия върху тях. Представените на конференцията доклади, в обем от 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник. Докладите следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 20.04.2024 г. на председателя на журито на адрес: v_maximova@ue-varna.bg. Като тема на съобщението следва да се напише „Участие в СНД“.

28 мар 2024Подобни