Икономически университет – Варна

Национална научна конференция "Медиацията в различните обществени сфери"

Институт "Итера"
Университетски център по медиация към ИУ – Варна
Камара на медиаторите в България

oрганизират

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Медиацията в различните обществени сфери"

31 май 2024 г., 10:00 ч., Зала 1 на ИУ – Варна и онлайн

На 31.05.2024 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна за четвърти пореден път ще се проведе Национална научна конференция на тема „Медиацията в различните обществени сфери“. Конференцията се организира от Камара на медиаторите в България, Университетски център по медиация към Икономически университет – Варна и Институт „Итера“.

Идеята на научния форум е да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища, свързани с медиацията в четири от значимите обществени сфери - образование, здравеопазване, съдебна система и публичен сектор, както и нейното развитие под влияние на дигиталните технологии. Ключова цел на форума е на базата на обсъжданията на актуални проблеми на медиацията да бъдат отправени конкретни предложения към компетентните институции за да се разшири приложната сфера на медиацията и увеличи нейната ефективност.

Подробна информация за срокове, тематични направления, изисквания към докладите, програма и др. можете да получите на сайта на конференцията

27 мар 2024Подобни