Икономически университет – Варна

XI Студентска научна конференция "Търговия 2030"

На 18 април 2024 г. (четвъртък) катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ организира XI-та студентска научна конференция (в присъствен и дистанционен формат на участие) на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми и измерения на модерната търговия. Началният час на форума е 10:00 ч. в зала 2-310 (втори корпус на ИУ – Варна и онлайн в Google meet).

Ще очакваме Вашите научни доклади, разработени съгласно техническите изисквания! Научното жури ще определи най-добрите разработки. Участието е свързано с презентиране на доклада под Power Point и кратко резюме в рамките на 5-7 минути. Надяваме се дискусията по проблемите на съвременната търговия, да бъде отправна точка в работата на всички дипломиращи се студенти и да предизвика идеи за тяхната бъдеща работа!

Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (11-то издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“). Класираният на първо място участник, ще има възможност да представи своята разработка в заключителната сесия на Прегледа на студентската научна дейност на Икономически университет – Варна през м. май 2024 г. Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:

  • Максимален обем – 8 печатни страници
  • Изисквания за форматиране / шаблон
  • Докладът се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg

Краен срок за получаване на доклада (не по-късно): 15.04.2024 г.

Отговорността за съдържанието на доклада е на автора. Задължително е използването на предоставения шаблон за техническо оформяне на доклада.

03 апр 2024Подобни