Икономически университет – Варна

Краен срок за кандидатстване - до 17.09.2020 г., 17:30 ч. българско време.

Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 2.10.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 30.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

ИУ-Варна кани всички свои бивши входящи Еразъм студенти да участват в конкурса и да подготвят свои творби, в които да споделят впечатленията си от преживяното в ИУ-Варна.

Той се организира от Съюза на икономистите в България

Изпратете своя авторски проект по конкретно зададена тема в избрана професионална област до 31 август 2020 г.

Кандидатурите ще се приемат онлайн от 29.05.2020 г. до 12.06.2020 г.

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Вижте повече

Списък на класираните студенти