Икономически университет – Варна

Студентски екип от ИУ – Варна с първо място в международна стартъп инициатива

Седем студентски екипи участваха в международен предприемачески обмен със своите иновативни идеи и представиха ИУ – Варна в първа фаза LEARN от настоящия цикъл на програмата Start for Future. На финалните презентации се изявиха 41 екипи от над 25 университети и международни партньори в SFF. Първото място за най-добро представяне на бизнес идея, беше отредено от международното жури за основателите на ATAC - Златина Димитрова, Милица Атанасова, Аника Николова и Екатерина Петрова, от 4ти курс, специалност Международни икономически отношения. Екипът изяви нагласа да реализира идеята си, мотивирани от нуждата на българския пазар от тяхната услуга - 24/7 онлайн платформа за осигуряване на ветеринарни грижи и домашно посещение от специалист.

Младият стартъп спечели паричен стимул и автоматично одобрение за участие във втора фаза на програмата SFF “MATCH & START“, 8-седмична виртуална пре-акселераторска програма, която включва:

  • Седмични коучинг сесии с индивидуален експерт за всеки екип
  • Онлайн работилници за реализация на стартъп идеи
  • Достъп до международна предприемаческа мрежа от университети, индустриални партньори, ментори, стартъпи и инвеститори, обединени в платформа с полезни ресурси в сферата на устойчивото предприемачество.

Пожелаваме успех и достойно участие на екипа от ИУ – Варна в това предприемаческо пътуване.

В програмата „Match & Start”могат да кандидатстват стартъпи в начална фаза на развитие, млади предприемачи, както и индивидуални таланти от местната екосистема, като попълнят формуляра за кандидатстване.

ПРЕДСТОЯЩА ПРОГРАМА НА START FOR FUTURE

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФАЗА "Match & Start"

За контакти:
Петър Петров, координатор ИУ Бизнес Акселератор UEVA: p.kpetrov@ue-varna.bg
Валентина Макни, мениджър проект в Start for Future: valentina.makni@ue-varna.bg

SFF `Match & Start` стига до вас, благодарение на:
EIT Urban Mobility EIT HEI Initiative Икономически университет – Варна и 30+ партньори от екосистемата Start for Future

15 юни 2023Подобни