Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Среща на академичното ръководство на Икономически университет – Варна с отличници и изявени студенти
Среща на академичното ръководство на Икономически университет – Варна с отличници и изявени студенти
Първо място в България и шесто в света за възпитаничка на ИУ – Варна на изпит за квалификация по The Association of Chartered Certified Accountants
Първо място в България и шесто в света за възпитаничка на ИУ – Варна на изпит за квалификация по The Association of Chartered Certified Accountants
Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Маркетинг" 2023
Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Маркетинг" 2023
Успешно се проведе ежегодната Национална университетска олимпиада за ученици - секция "Счетоводство"
Успешно се проведе ежегодната Национална университетска олимпиада за ученици - секция "Счетоводство"
Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Правни, управленски и социални науки"
Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Правни, управленски и социални науки"

Събития

 • 04
  дек
  Публична лекция на тема "Съвременни нетрадиционни работни места"

  С гост-лектор Николай Найденов - заместник-министър на труда и социалната политика.

 • 05
  дек
  Онлайн обучение за преподаватели
 • 06
  дек
  Публична лекция на тема „Борба с корупцията: Глобална битка за справедливост“
 • 07
  дек
  Обучение за докторанти на тема "Eлектронни научни ресурси и изследователски умения"
 • 12
  дек
  Публична лекция на тема "Start It: Първи стъпки в създаването на стартъп"

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Продължаващо обучение

Програми за придобиване на нова или повишаване на съществуваща професионална квалификация, обучение по български език за чужденци, специализирани краткосрочни курсове, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

 

27

Бакалавърски
специалности

24

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

20+

Допълнителни
квалификации