Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Държавна редовна изпитна сесия - м. юни (лятна)
Държавна редовна изпитна сесия - м. юни (лятна)
Проведе се традиционната Студентска научна конференция 2022
Проведе се традиционната Студентска научна конференция 2022
Студенти и ученици получиха награди от второто издание на конкурса за есе "Медиацията в моите представи"
Студенти и ученици получиха награди от второто издание на конкурса за есе "Медиацията в моите представи"
Ликвидационна сесия за дипломиращи се студенти
Ликвидационна сесия за дипломиращи се студенти
START FOR FUTURE зове нови предприемачи и стартъпи
START FOR FUTURE зове нови предприемачи и стартъпи

Събития

 • 23
  май
  Пътят към успеха минава през провали – отворена дискусия с Йордан Йовчев

  Събитието е организирано от Студентския съвет към Икономически университет – Варна

 • 24
  май
  24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
 • 25
  май
  Виртуална стая за въпроси и дискусии "Попитай библиотекаря" в ИУ – Варна
 • 27
  май
  Публична защита на дисертационен труд
 • 27
  май
  Публична защита на дисертационен труд

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Професионално обучение

40+ програми за краткосрочно обучение, обучение по част от специалност, езиково обучение, обучение на учители, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

22

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

40+

Допълнителни
квалификации