Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Работна среща между ректора на Икономически университет – Варна и кмета на Русе
Работна среща между ректора на Икономически университет – Варна и кмета на Русе
Отново отлични позиции за ИУ – Варна в международната рейтингова класация U-Multirank 2022 г.
Отново отлични позиции за ИУ – Варна в международната рейтингова класация U-Multirank 2022 г.
Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ – Варна
Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ – Варна
Първата катедра по "Маркетинг" в България отбеляза 25 години от създаването си с международна научна конференция
Първата катедра по "Маркетинг" в България отбеляза 25 години от създаването си с международна научна конференция
Поправителна изпитна сесия
Поправителна изпитна сесия

Събития

  • 21
    окт
    Национална научна конференция, посветена на 85-тата годишнина от създаването на катедра "Обща икономическа теория"

    Вижте повече информация за събитието и възможности за участие.

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Професионално обучение

40+ програми за краткосрочно обучение, обучение по част от специалност, езиково обучение, обучение на учители, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

23

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

40+

Допълнителни
квалификации