Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Кандидатстване за стипендии
Кандидатстване за стипендии
Тържествено честване на 15 години от създаването на административните съдилища в Република България
Тържествено честване на 15 години от създаването на административните съдилища в Република България
Учебно разписание
Учебно разписание
Община Варна и Икономически университет – Варна организират младежка инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти"
Община Варна и Икономически университет – Варна организират младежка инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти"
Гласуване на студентите в Избори 2022
Гласуване на студентите в Избори 2022

Събития

 • 05
  окт
  Откриване на UEVA – бизнес акселератор на ИУ – Варна

  Верни на нашата визия за развитието на креативен и предприемачески университет, създаващ реален принос за обществото, ние направихме важната стъпка към обединяването на всички предприемачески инициативи в рамките на единна структура, каквато ще бъде UEVA.

 • 05
  окт
  UEVA – Акселераторът към Икономически университет – Варна с пилотно събитие от младежка инициатива "Хоризонтите пред младия предприемач - опитът говори ..."
 • 05
  окт
  Активното слушане в медиацията - среща-разговор с Албена Пенова
 • 06
  окт
  Национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование 2022"
 • 06
  окт
  "За мотивацията и дисциплината на ринга и извън него" – отворена дискусия с Кубрат и Тервел Пулеви

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Професионално обучение

40+ програми за краткосрочно обучение, обучение по част от специалност, езиково обучение, обучение на учители, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

23

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

40+

Допълнителни
квалификации