Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Покана за участие в ролеви игри за студенти във II-ри и по-горен курс на обучение в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform
Покана за участие в ролеви игри за студенти във II-ри и по-горен курс на обучение в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform
Включи се в стартъп програмата на UEVA
Включи се в стартъп програмата на UEVA
Студенти в Икономически университет – Варна удостоени с годишни поименни награди от Община Варна
Студенти в Икономически университет – Варна удостоени с годишни поименни награди от Община Варна
Четиринадесета студентска олимпиада по микроикономика
Четиринадесета студентска олимпиада по микроикономика
Фокус група по научноизследователски проект № КП-06-Н55/1 "Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика, финансиран от ФНИ
Фокус група по научноизследователски проект № КП-06-Н55/1 "Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика, финансиран от ФНИ

Събития

 • 07
  дек
  Среща на академичното ръководство на Икономически университет – Варна с отличници и изявени студенти

  Вижте повече

 • 08
  дек
  8 декември - Празник на студентите
 • 12
  дек
  За компаса и часовника в бизнеса – среща-дискусия с проф. д-р Евгени Станимиров
 • 14
  дек
  Откриване на стартъп програмата на UEVA

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Професионално обучение

40+ програми за краткосрочно обучение, обучение по част от специалност, езиково обучение, обучение на учители, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

23

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

40+

Допълнителни
квалификации