Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Икономически университет – Варна стартира изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"
Икономически университет – Варна стартира изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"
Икономически университет – Варна е приемствена институция за провеждане на зрелостните изпити на украинските ученици и студенти
Икономически университет – Варна е приемствена институция за провеждане на зрелостните изпити на украинските ученици и студенти
Класиране за общежитие
Класиране за общежитие
ИУ – Варна ще си партнира със седем държави извън ЕС по програма "Еразъм+" догодина
ИУ – Варна ще си партнира със седем държави извън ЕС по програма "Еразъм+" догодина
Продължава приемът на кандидати за ОКС "магистър"
Продължава приемът на кандидати за ОКС "магистър"

Събития

 • 30
  сеп
  Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси"

  Тематични направления: Управление на човешките ресурси в дигиталната ера, Предизвикателства пред организация на работа в условията на криза, Иновативни подходи при управлението на хора

 • 12
  окт
  Национална научна конференция "Правото и бизнесът в съвременното общество"
 • 14
  окт
  100 години финансова наука в Икономически университет - Варна
 • 21
  окт
  Международна научно-практическа конференция "Фундаменталната подготовка във висшето образование"
 • 21
  окт
  Национална научна конференция, посветена на 85-ата годишнина от създаването на катедра "Обща икономическа теория"

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Професионално обучение

40+ програми за краткосрочно обучение, обучение по част от специалност, езиково обучение, обучение на учители, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

23

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

40+

Допълнителни
квалификации