Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Над 200 души на премиерата на „Белите петна в бизнеса“ – новата книга на проф. д-р Евгени Станимиров
Над 200 души на премиерата на „Белите петна в бизнеса“ – новата книга на проф. д-р Евгени Станимиров
XIX Национален конкурс "Млад икономист 2023 г. - Гласът на младите за силна икономика"
XIX Национален конкурс "Млад икономист 2023 г. - Гласът на младите за силна икономика"
Покана за участие в обучение в направление “Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform
Покана за участие в обучение в направление “Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform
Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"
Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"
Развий лидерски умения в мултикултурна среда
Развий лидерски умения в мултикултурна среда

Събития

 • Начало
  27
  мар
  Край
  30
  мар
  Форум "Кариери" в Икономически университет – Варна

  Единадесетото издание на форум "Кариери" през 2023 г. цели да събере на едно място фирми, които предлагат работа и/или стаж, от различни браншове и студенти с висока подготовка в областта на икономиката, управлението, информационните технологии и туризма.

 • 27
  мар
  Среща-дискусия с г-жа Юлия Алтунян - Йовкова ръководител на звено "Вътрешен одит" на Ивестбанк АД
 • 27
  мар
  Обучителен семинар за преподаватели "Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж"
 • 28
  мар
  Акция по кръводаряване за всички студенти, преподаватели и служители
 • 28
  мар
  Дни на магистърско обучение

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Продължаващо обучение

Програми за придобиване на нова или повишаване на съществуваща професионална квалификация, обучение по български език за чужденци, специализирани краткосрочни курсове, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

22

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

20+

Допълнителни
квалификации