Икономически университет – Варна

Призови места за ИУ – Варна в Националната студентска конференция "Икономически перспективи и предизвикателства пред Еврозоната и България"

Финалното представяне и награждаване на победителите от втората Национална студентска конференция „Икономически перспективи и предизвикателства пред Еврозоната и България“ се състоя на 5 юни 2023 г. в Икономически университет – Варна.

Студентският съвет към ИУ – Варна и висшето училище бяха домакини на второто издание на Националната научна конференция по стопански науки, която се организира от Национално представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентските съвети към Икономически университет – Варна, Университета за национално и световно стопанство и  Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

На официалното откриване на форума присъстваха Иван Портних – кмет на Община Варна, Даниел Парушев – председател на НПСС, проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, проф. д-р Марияна Божинова – ректор СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор на УНСС; Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, Радостина Ганева – главен експерт "Младежки дейности" в Община Варна, председателите на Студентските съвети на трите най-големи висши икономически училища в страната – Яна Гюзелева, Стелла Хаджиева и Илиян Чабуклийски, както и много студенти. 

Проф. д-р Евгени Станимиров връчи плакет на Икономически университет – Варна на организатора на събитието Даниел Парушев. В своето приветствие към участниците той обърна внимание, че нищо на този свят не съществува извън монетарното пространство. „Последните 4 години не ни пощадиха с наслагване и акселериране на ефекти на демографска криза, здравна криза, политически кризи, финансова криза и др. Между споменатите кризи и ефектите от тях има връзки и зависимости, част от които не са известни. Това не дава възможност за обективна и точна оценка на наличните и потенциалните рискове. Дори въвежданите регулации за противодействие на кризите понякога преминават критичната точка и водят да мултиплициране на нежелани опашни ефекти. Всички тези кризи бяха съпътствани от сериозна комуникационна криза. Въпросът с Еврозоната и присъединяването на България към нея е една от „не много добре“ комуникираните теми в последните години. 64% подкрепа на този процес от страна на бизнеса и само 33% обществена подкрепа е само една илюстрация на правилността на тезата ми. Не трябва да страдаме от предразсъдъци, че валутата е повод за национална идентификация и гордост. Конвергенцията е в основата на развитието, а ние отдавна не живеем в условия на ограничен пазар. Но … както казва Пол Валери: „Бъдещето вече не е такова, каквото беше преди!“ – подчерта проф. Станимиров. Той също получи почетна грамота от НПСС за подкрепата на Националната студентска конференция.

Членове на експертното научно жури, което оцени постъпилите близо 60 разработки, бе в следния състав:

• доц. д-р Надежда Попова - Йосифова – Катедра "Счетоводна отчетност", ИУ – Варна;
• доц. д-р Гергана Славова - Стефанова – Катедра "Аграрна икономика", ИУ – Варна;
• проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС;
• доц. д-р Драгомир Стефанов – гл. секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти на УНСС;
• доц. д-р Ирена Емилова – ръководител катедра "Мениджмънт", СА „Д.А.Ценов“ - Свищов;
• доц. д-р Здравко Любенов – ръководител катедра "Международни икономически отношения", СА „Д.А.Ценов“ – Свищов.

След оспорвана надпревара на призовите места бяха класирани следните участници:

  1. Първо място зае докторант Михаела Тодорова от Икономически университет – Варна;
  2. Второто място бе за докторант Изабела Йонкова от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, и Мария Зайцева – Университет за национално и световно стопанство – София;
  3. Третото място си поделиха Бетина Минкова, Веселина Борисова, Габриела Димова – Икономически университет – Варна, и Тансу Осман - Фикрет – Варненски свободен университет ,, Черноризец Храбър“.

В топ 10  на най-добрите разработки по зададената тема бяха класирани още двама студенти на Икономически университет – Варна: Георги Ганчев – трети курс, спец. ,,Счетоводство и финанси", както и Жак Семизов – трети курс, спец. ,,Счетоводство и одит".

Наградите за участниците бяха осигурени от трите висши училища, Националното представителство на студентските съвети в Република България и Община Варна. 

06 юни 2023Подобни