Икономически университет – Варна

Призово място на международна студентска олимпиада в Киевски национален университет по строителство и архитектура

Студентката Силвия Пламенова Момчева от 3 курс специалност „Информатика и компютърни науки“ спечели 3-то място в проведената на 14.04.2023 г. международна студентска олимпиада в Киевски национален университет по строителство и архитектура. Докладът на Силвия Момчева на тема „Ролята на изкуствения интелект при проверка на достоверността на информацията в Интернет“ (представен на английски език) е отличен сред 47 разработки, участвали в индивидуалната надпревара.

Сертификат и медал от олимпиадата бяха връчени на Силвия Момчева от доц. д-р Олга Измайлова, доцент от катедра „Киберсигурност и компютърно инженерство“ в Киевски национален университет по строителство и архитектура.

Катедра „Информатика“ пожелава бъдещи успехи на Силвия Момчева в професионалното направление, в което е избрала да се обучава и развива!

Подробности за събитието са публикувани на уеб сайта на Киевския национален университет по строителство и архитектура.

18 май 2023Подобни