Икономически университет – Варна

Ново ръководство на Студентския съвет към Икономически университет – Варна

Златомир Иванов – студент 3 курс, специалност ,,Маркетинг", е новият председател на Студентския съвет към Икономически университет – Варна за мандат 2023 – 2025 г. Той беше избран на 8 юни 2023 г., когато се проведе последното отчетно-изборно Общо събрание с досегашното ръководство от Студентския съвет с мандат на управление 2021 – 2023 г., в състав:

  • Яна Гюзелева – председател (2021 – 2023 г.);
  • Борислав Борисов – зам.-председател (2021 – м. февруари 2023 г.);
  • Даниела Карагьозова – зам.-председател (м. февруари – м. юни 2023 г.);
  • Радостина Николова – главен секретар (2021 – 2023 г.).

Председателят на студентската организация за мандат 2021 – 2023 г.  Яна Гюзелева представи отчета на ръководството за периода, след което поздрави настоящите членове на Студентския съвет към ИУ – Варна за ползотворната работа, множеството положени усилия, реализирани събития и инициативи за изминалите две години. 

На Общото събрание бяха издигнати три кандидатури за позицията ,,председател" на Студентския съвет към ИУ – Варна, както следва:

  • Моника Атанасова – 1 курс, специалност ,,Съдебна администрация";
  • Соня Маноловска – 2 курс, специалност ,,Мениджмънт";
  • Златомир Иванов – 3 курс, специалност ,,Маркетинг". 

Кандидатите представиха своята визия, мисия и цели за бъдещото развитие на студентската организация, както и имаха възможността да отговорят на въпроси, зададени им от присъстващите членове. След проведено гласуване за председател на Студентския съвет към ИУ – Варна с мандат 2023 – 2025 г. бе излъчен студентът Златомир Иванов.

Новоизбраните членове на ръководния орган на студентската организация са:

  • Йоанна Живкова (2 курс, специалност ,,Маркетинг") – зам.-председател;
  • Ива Станкова (1 курс, специалност ,,Финанси") – главен секретар.

15 юни 2023Подобни