Икономически университет – Варна

Четвърто издание на цифров хакатон Digital Education Hackathon

Работна група „Дигитално образование: учене, преподаване и оценяване“ (WG DELTA) към Европейската комисия организира четвъртото издание на цифров хакатон Digital Education Hackathon в периода 6-13 ноември 2023 г., като темата е „Хората в центъра на дигиталното образование“.

Водеща инициатива на Digital Education Action Plan 2021-2027, (хакатон за цифрово образование) се фокусира върху бъдещето на образованието в цифровата ера и ангажира образователни институции и други организации в областта на образованието (училища, висши учебни заведения, неправителствени организации, центрове за иновации, изследователски лаборатории, публични органи, частен сектор и други) в конкурс за иновативни идеи. Целта е да се идентифицират ключовите предизвикателства в дигиталното образование и съвместно създаване на решения (технически и не) между дисциплини и организации.

Хакатонът за цифрово образование се основава на поредица от 24-часови масови събития, на които домакин ще е испанското председателство на Съвета на ЕС. В края на събитието четири отбора ще имат възможността да спечелят глобалните награди на Digital Education Hackathon и да получат целенасочена подкрепа при прилагането на своето решение.

Повече информация може да откриете на страницата на инициативата DigiEduHack 2023 и акаунтите в социалните медии на инициативата (Twitter, LinkedIn and Facebook, Instagram).

31 юли 2023Подобни