Икономически университет – Варна

Новини

Те ще се раздават от 25.11. до 04.12.2020 г. по специалности от съответните катедри.

Икономически университет – Варна ще бъде домакин на форума през 2021 г.

Лятна практика в Гърция за студенти от Колежа по туризъм

На 10.11.2020 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма "Еразъм+".

Домакин е Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия, партньор на ИУ – Варна и в изпълнение на проект PROMINENCE.

Форумът даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки в сферата на публичното и частното право, актуални проблеми на дигитализацията в различни сфери на социалния и икономически живот.

конференцията ще се проведе през м. май 2021 г.

В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) следва да бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия

Списък на класираните студенти

Информирайте се предварително за условията за влизане в страната, в която ви предстои да извършите мобилност по програма "Еразъм +"