Икономически университет – Варна

Новини

Начало
10
сеп

на докт. Мирослав Симеонов Камджалов

Призовите места ще бъдат по отделно за студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Класираните на първите три места студенти от двете категории ще получат парични награди и грамоти.

Еразъм+ студентска мрежа (ESN) е най-голямата студентска организация, в която членуват студенти от почти всички европейски държави.

Седмицата бе организирана от Индустриалния кампус на университета Коруня, който за пръв път организира подобно събитие. Участниците в седмицата бяха представители от Испания, Италия, Чехия, Словения, Румъния и др.

Домакин на форума беше доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по интернационализация, който приветства участниците от името на Академичното ръководство и лично от името на проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на университета.

Най-голямото пътуващо книжно изложение у нас се провежда от 30 юли до 8 август 2021 г. във Варна

Начало
03
сеп

на докт. Йордан Борисов Недев

Проектът „Да се изправим срещу функционалната неграмотност“ се реализира в партньорство от седем държави: Италия, Испания, Словения, България, Полша, Гърция и Турция

Начало
22
окт

Вижте повече

Кандидатстващите за учебната 2021/2022 година във висшето училище са значително повече от определените места