Икономически университет – Варна

Участие на ИУ – Варна в Национална конференция за програма "Еразъм+"

В периода 28-30 септември 2022 г. в град Варна се проведе национална конференция на тема „Въздействието на Програма „Еразъм+“ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионалното образование и обучение в България“. Конференцията бе организирана от Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО. В събитието взеха участие представители на университети, училища, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално ориентиране, както и представители на туристически организации, търговска камара, НАПОО и др.

Официален гост на събитието бе г-н Петър Бучков, заместник-министър на младежта и спорта, който отправи приветствие към участниците и представи новостите в младежките политики и очакваните нови проектни програми, които министерството ще стартира през следващите месеци. Приветствие към аудиторията отправи и г-жа Людмила Ненкова, съпредседател на Варненската туристическа камара.

Икономически университет – Варна бе сред официално поканените участници в конференцията, като беше представен от отдел “Международно сътрудничество” - Йоан Димитров експерт “Международно сътрудничество” по програма “Еразъм+. По време на конференцията Йоан Димитров представи презентация сред участниците на тема “Добри практики по програма Еразъм+ в ИУ – Варна” и сподели възможностите, които университетът предлага.

Във втората половина на събитието се проведе и работа по групи, в рамките на които националните консултанти представиха методическа и консултантска помощ, свързана с разработването на проектни предложения.

05 окт 2022Подобни