Икономически университет – Варна

Семинар по проблемите на разработване на дипломни работи и организация на държавен изпит за специалност "Икономика и търговия"

На 10.10.2022 г. (понеделник), катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" организира семинар за студенти 4 курс ОКС "бакалавър" на спец. "Икономика и търговия" в редовна и дистанционна форма на обучение, посветен на проблемите на разработването на дипломна работа и организацията на провеждане на комплексен държавен изпит по специалността. Желаещите да се включат в обучението могат да заповядат от 11:00 часа в зала/каб. Н-106 (методичен кабинет "ИУТУ") в основната сграда на ИУ – Варна.

Ще бъдат разгледани проблемите на:

  • организация на провеждане на държавния изпит;
  • по-важни срокове и документи;
  • организация на работата на дипломанта;
  • изисквания към дипломните работи и др.

Продължителност 45-60 минути. Всеки ще може да зададе своите въпроси. Присъстващите студенти ще могат да разгледат примерни дипломни проекти, успешно защитени в предходни години.

Семинарът ще се проведе в хибридна форма - възможно е включване във виртуална стая на Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

06 окт 2022Подобни